Sagabiografen i Hallstahammar
Åldersgränser

Från 7 år

Barn under 7 år får följa med i vuxens (18 år) sällskap.

Från 11 år

Barn från 7-11 år får följa med i vuxens (18 år) sällskap.

Från 15 år

Observera att från den 1 mars 2017 så kan barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen.

15-årsgränsen betyder alltså även fortsättningsvis att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

Gå till Statens mediaråds hemsida för att läsa mer om åldersgränser